Városlőd története. / Reformátusok Városlődön. / Protestanten in Városlőd.

„… azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok”
 

    Pille egy ideig, mint egyéb szomszéd községeket protestánsok lakták, azért az élő Szt. Gáliak hagyományként beszélik, hogy ő eleik Pilléről igen csinos hajadonokkal nősültek.”001(Koppintás bal egér) A pillei reformátusok közül Vida Ferencen kívül a Kozma és a Kerkápoly család neve ismeretes. A Kerkápoly család egyik leszármazottja Deák Ferenc idejében pénzügyminiszter lett. ( Új Magyar Lexikon 1961)      

   Padányi Bíró Márton (1745—1762 között veszprémi püspök) egész egyházmegyéje területén hatalmas harcot folytatott az elterjedt reformáció visszaszorítására.

   A pillei reformátusok, a Kislődiekkel együtt ellenálltak a visszatérítési kísérletnek, ezért a püspök nem tűrte meg őket hűbérbirtokán. A távozásra kényszerülők nagyobb része Balatonudvariban telepedett meg, amelynek régi református temetőjében ma is láthatók azok a különös szív alakú sírkövek, amelyeket a 18. sz.-ban idetelepűlt városlődi (pillei) hitvallók síremlékeinek tartanak.001/1

   Az 1945 utáni ki és betelepítések jelentősen megváltoztatták a település vallási összetételét. Az addig szinte teljesen katolikus lakosok mellé 50 családban 210 református személy érkezett. A katolikusokhoz hasonlóan nekik is elsődleges dolguk volt a hitélet feltételeinek, körülményeinek biztosítása. A Veszprém vármegyei földhivatal házingatlan birtokbaadási jegyzéke szerint 1948-ban Lej Antal házát (ingatlanát) a Református egyházközség imaház céljára megkapta.001/2

   Kezdetben önálló lelkésze volt, Kövy Árpád segédlelkész személyében. 1949. januári jegyzőkönyv szerint már Réthy István lelkész felveti a jelenlegi lelkészlak cseréjét egy nagyobb telekre, melynek kertjében található pajtát imaházzá lehet alakítani, így egy telken lenne lelkészlakás, imaház, s majdan a templom is.002

   1950 májusában Réthy lelkész kérelmezi a Szentgáli egyházközségből kivált Városlődi szórvány, és az ajkai egyházból kivált Kislődi szórvány Városlőd-Kislőd református egyház önálló anyaegyházközséggé történő alakítását.003 A kérést július 27.-én a dunántúli református egyházkerület tanácsa jóváhagyja, majd augusztus 5.-én a Vallás és közoktatási minisztérium tudomásul veszi.004 Ekkor 111 választója volt a gyülekezetnek.005

   Ugyanezen év decemberében a Megyei Tanács véghatározata alapján juttatás címen 4 különböző hrsz.-ú ingatlanhoz jutnak.006

   Az 1959-es választói névjegyzék már csak 63 fővel lett lezárva.007

A Városlődi református egyházközségben szolgáló lelkészek névsora:

 • Kövy Árpád 1946-1947 segédlelkész008
 • Réthy István 1948-1951 Szentgáli szórvány segédlelkész009
 • Réthy István 1951-1954 1952-től lelkész
 • Bábás Tibor 1954-1957 lelkész010
 • Molnár Gyula 1957-1961011
 • Tislér Géza 1962-1963 helyettes lelkész012
 • Horváth Lajos 1963-1966013
 • Balog Lajos 1966-1982 helyettes lelkész014
 • Kotsis István 1982-1987 ettől Szentgáli lelkész015
 • Miklós Ferenc 1988-1995016
 • Benkő András 1996-1997017
 • Oláh Emil 1997018
 • Nagy Lajos helyettesítő lelkész 1997- 2015019
 • Kovács Botond Árpád 2015020 

     Ahogy a többi nagy egyházban a Városlődi reformátusok létszáma is sajnos évről - évre folyamatos csökkenést mutat.021 

 

Die Geschichte von Városlőd. / Protestanten in Városlőd.

 

"... Gott hat mich vor euch hergeschickt, damit ihr leben könnt"

    Pille war, wie andere Nachbardörfer, eine Zeit lang von Protestanten bewohnt, und es wird von den lebenden St. Galatianern als Tradition erzählt, dass ihre Vorfahren aus Pille sehr hübsche Mädchen geheiratet haben. "001(linker Mausklick) Unter den Reformierten von Pille sind neben Ferenc Vida die Namen der Familien Kozma und Kerkápoly bekannt. Ein Nachkomme der Familie Kerkápoly wurde Finanzminister unter Ferenc Deák (Új Magyar Lexikon 1961).

    Márton Bíró Padányi (Bischof von Veszprém zwischen 1745 und 1762) führte einen großen Kampf zur Unterdrückung der sich ausbreitenden Reformation in seiner Diözese.

   Die Reformierten von Pille wehrten sich zusammen mit den Kislődies gegen den Versuch, das Land zurückzugeben, so dass der Bischof sie nicht auf seinem Lehen duldete. Die meisten von denen, die gezwungen waren, das Land zu verlassen, ließen sich in Balatonudvari nieder, auf dessen altem reformierten Friedhof man noch immer die seltsamen herzförmigen Grabsteine sehen kann, die als die Grabsteine der Pille-Gläubigen gelten, die sich hier im 18.Jahrhundert niedergelassen hatten.001/1

 Die Auswanderung und Umsiedlung nach 1945 veränderte die religiöse Zusammensetzung der Siedlung erheblich. Zu den fast ausschließlich katholischen Bewohnern gesellten sich zu 50 Familien 210 Reformierte. Wie die Katholiken bestand ihre Hauptaufgabe darin, die Voraussetzungen und Bedingungen für ein Glaubensleben zu schaffen. Laut dem Grundbuch des Landamtes des Komitats Veszprém wurde 1948 das Haus (Grundstück) von Antal Lej der reformierten Gemeinde zum Zweck eines Bethauses überlassen.001/2

    Laut Protokoll vom Januar 1949 schlug Pfarrer István Réthy vor, das jetzige Pfarrhaus durch ein größeres Grundstück zu ersetzen, auf dem die Scheune im Garten zu einem Bethaus umgebaut werden könnte, so dass sich das Pfarrhaus, das Bethaus und später die Kirche auf demselben Grundstück befinden würden.002

   Im Mai 1950 beantragt Pfarrer Réthy die Umwandlung der von der Szentgáli-Gemeinde abgetrennten Versprengung Városlőd und der von der Ajka-Kirche abgetrennten Versprengung Kislőd in eine selbständige Muttergemeinde.003 Der Antrag wurde am 27. Juli vom Rat der transdanubischen reformierten Diözese genehmigt und am 5. August vom Ministerium für Religion und öffentliche Bildung bestätigt.004 Zu diesem Zeitpunkt hatte die Gemeinde 111 Wähler.005

Im Dezember desselben Jahres erließ der Komitatsrat einen endgültigen Beschluss, mit dem der Gemeinde 4 verschiedene Grundstücke zugewiesen wurden.006

Das Wählerverzeichnis für 1959 wurde mit nur 63 Wählern abgeschlossen.007

Die Liste der in der reformierten Gemeinde von Városlőd tätigen Pfarrer:

   Árpád Kövy 1946-1947 Hilfspfarrer008
   István Réthy 1948-1951 Landpfarrer von Szentgál009
   István Réthy 1951-1954 ab 1952 Pfarrer
   Tibor Bábás 1954-1957 Pfarrer010
   Gyula Molnár 1957-1961011
   Tislér Géza 1962-1963 Hilfspfarrer012
   Lajos Horváth 1963-1966013
   Lajos Balog 1966-1982 Hilfspfarrer014
   István Kotsis 1982-1987 ab dieser Zeit Pfarrer von Szentgál015
   Ferenc Miklós 1988-1995016
   András Benkő 1996-1997017
   Emil Oláh 1997018
   Nagy Lajos Stellvertretender Pfarrer 1997- 2015019
   Kovács Botond Árpád 2015020


   Wie in den anderen großen Kirchen nimmt die Zahl der Reformierten in Városlőd leider von Jahr zu Jahr stetig ab.021

            

Tetejére