Városlőd története. / A Christkindlik.

 

  A Christkindlspiel a reformáció idejétől élő karácsonyi énekes népszokás. Magyarországon először a 18. században a Bakony és a Balaton-felvidék németek lakta településein jelent meg. A 8-15 éves gyermeklányok december 24-én reggeltől éjfélig járják a falut szerepüknek megfelelő viseletbe öltözve, fejdísszel vagy díszes pártával a fejükön. Minden házba bekopognak, hogy vigyék az örömhírt: megszületett a Kisjézus. A német nyelvű, verses, énekes játékukat csengőszóval kísérik. Az énekeket és az egyéb szövegeket a helyi hagyományok szerint a településen fennmaradt variációban tanulják és adják elő a csoportok.(VEOL)

    Városlődön a szokás az 50-es évek közepéig él, 1989-ben Oszvald József szorgalmazására újra élő hagyomány. A faluban mindig két csoport működött, 13—14 éves gyermekekből összeállítva, minden évben mások. A köszöntésért pénz járt, ezért inkább a szegényebb családok gyermekei részesültek előnyben. Egy-egy csoportra 170-180 ház jutott, így a köszöntést gyakran már délelőtt kezdték, és a késő esti órákig tartott. Minden családhoz betértek, kihagyni valakit sértés volt. Bent a házban énekelve köszöntöttek, mindegyiknek kezén (csuklóján) lógó, nyeles csengővel kísérték a dallamot. Hideg időben meleg teával, kaláccsal kínálták őket. A betanítást évente egy-egy idősebb ember végezte, aki már volt Christkindli.052(Koppintás bal egér) 1989-től Frank Józsefné, Tepper Hugóné, utánuk Staub Jánosné, Pfeiferné Takács Hajnalka tanítja be, irányítja a kiválasztottakat. Az első garnitúra ruhát Frank Józsefné, a másodikat Straub Antalné készítette.052/1

   A Christkindliknek csillogóan díszített, hófehér ruhájuk volt, elkészítése sok munkát igényelt, amihez gyakran a szomszédok, rokonok is hozzásegítettek. - A lányok ruhája: fehér, hosszú ujjú, nyakban zárt, körgalléros rékli, fehér, lábszárközépig érő, az alsó széltől arasznyira körbefutó nemzetiszínű szalaggal díszített, ráncba rakott szoknya, fehér kötény. A rékli elején két sor gyöngy, két sor csipke, két sor hullámosan csavart szalag, a mellrészen két tenyérnagyságú tükör, pártájuk aranyfüsttel, sztaniollal bevont, zabnövény virágzatával díszített, hajukon hátul széles masni, alóla 8—10 színes, a szoknya aljáig érő szalag. Józsefen hosszú haj (kenderkócból), kívül hordott, csípőig érő fehér ing, fekete nadrág, fekete csizma, kampósbot, fekete kalap.052/2

A köszöntés következőképpen zajlott le:

A 3—4 angyal a ház bejárati ajtajánál így kért bebocsátást: (Énekelve:) „Wir sind drei Bot' vom Himmel, Die Wahrheit euch zu bringen. Gott hat euch zu Mitternacht Eine grosse Freud gemacht. Ich und all' wir Engelein, Wir wollen kommen zu euch hinein." (Három küldött vagyunk az égből, hogy az igazságot hozzuk nektek. Isten éjfélkor nagy örömet szerzett nektek. Mi angyalok szeretnénk hozzátok betérni.) Ekkor kinyílt az ajtó, és az egyik angyal belépve így énekelt: „Um euch das Kind zu zeigen und euch erweisen, ihr Engelein eilet geschwind und eure Lichte anzünd!" (Hogy a gyermeket nektek megmutassuk és bizonyítsuk: ti angyalkák sietve jöjjetek, és lámpáitokat gyújtsátok meg.) — Erre a többi angyal is bejött a szobába, lámpáikat, gyertyáikat meggyújtva énekeltek: „Jezt sind wir schon gekommen an. Jetzt zünden wir unsere Lichte an, Gelobet sei Herr Jesu Christ, der vom Himmel gekommen ist und der im Stall geboren ist. Alle-, alle-, alleluja!" (Már megérkeztünk, meggyújtjuk lámpáinkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus, aki az égből jött, és istállóban született. Alle-, alle-, alleluja!)052/3

Első angyal: Um euch das Kind zu zeigen, und euch erweisen, Maria mein, komm du herein, bring uns das liebe Jesulein." (Hogy a gyermeket nektek megmutassuk, és bizonyítsuk, Maria, gyere, mutasd be nekünk a kedves Jézuskát!)

Második angyal: Oh Christkindl mein, komm auch herein! (Oh Jézuskám, jöjj be te is!)

Harmadik angyal: O Josef mein, komm auch herein wieg uns das liebe Jesulein! (Ó Józsefem, te is gyere be! Ringasd nekünk a kedves Jézuskát!) Mária és József beléptek a kis bölcsővel és benne a gyermekkel, a bölcsőt az asztalra tették, József melléje térdelt és ringatta. Aztán az egyik angyal így folytatta: „Schau, ob die Kinder alle fleissig beten und gehorsam sein! Wenn sie alle flessig beten und gehorsam, sein, werden wir ihnen ein schönes G'schenknis bringen. Wenn sie aber nicht alle fleissig beten und gehorsam sein, werden wir ihnen eine grosse Rute bringen.

   (Nézd meg, hogy a gyermekek mind szorgalmasan imádkoznak és engedelmeskednek-e! Ha minden szorgalmasan imádkoznak és engedelmeskednek, szép ajándékot hozunk nekik. De ha nem imádkoznak, és nem engedelmeskednek, úgy nagy virgácsot hozunk nekik.) Miután a gyerekek a fenti feltételeket teljesítették, és utána szüleik ezt megerősítették, két angyal kiment, és az anyával előre megbeszélt helyről behozták az ajándékokat, és kiosztották azokat a gyermekek között. Az anyától tudták, kinek mit adjanak. - Ha a háziak kívánták, az angyalok még egy-két karácsonyi éneket elénekeltek csengőikkel kísérve.

   Végül az angyalok ezt énekelték: „Josef steh auf, wir müssen fliehen. König Heródes will alle Knäbe-lein töten. So packen wir uns zusamm, und reisen in Gottes Nam' nach Egiptenland." (József, kelj fel, menekülnünk kell, Heródes király minden fiúcskát meg akar öletni. így hát vonuljunk Egyiptomországba.) Most az egyik angyal minden családtagot vesszőnyalábbal lazán vállon ütött, hogy kiűzze belőlük a rossz szellemeket, az ördögöt, majd boldog karácsonyt kívánva elvonultak a következő házhoz, közben a családfő József kalapjába pénzt hullatott.052/4

    Az éjféli misén a Christkindlik az oltár két oldalán álltak,053 csillogó ruhájukkal emelték a szertartás ünnepélyességét.

  Az UNESCO 2003-ban fogadta el a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló nemzetközi egyezményt, amelyhez eddig 180 ország csatlakozott. A nemzeti örökségtárba ezúttal három új elemet vettek fel: a buzsáki néphagyományokat, az "Így kell járni.." élményalapú népijáték- és néptáncoktatási pedagógiai módszert és a bakonyi Christkindlspielt.055

 

Tetejére