Városlőd története. / A Christkindlik./ Die Christkindl.

 

  A Christkindlspiel a reformáció idejétől élő karácsonyi énekes népszokás. Magyarországon először a 18. században a Bakony és a Balaton-felvidék németek lakta településein jelent meg. A 8-15 éves gyermeklányok december 24-én reggeltől éjfélig járják a falut szerepüknek megfelelő viseletbe öltözve, fejdísszel vagy díszes pártával a fejükön. Minden házba bekopognak, hogy vigyék az örömhírt: megszületett a Kisjézus. A német nyelvű, verses, énekes játékukat csengőszóval kísérik. Az énekeket és az egyéb szövegeket a helyi hagyományok szerint a településen fennmaradt variációban tanulják és adják elő a csoportok.(VEOL)

    Városlődön a szokás az 50-es évek közepéig él, 1989-ben Oszvald József szorgalmazására újra élő hagyomány. A faluban mindig két csoport működött, 13—14 éves gyermekekből összeállítva, minden évben mások. A köszöntésért pénz járt, ezért inkább a szegényebb családok gyermekei részesültek előnyben. Egy-egy csoportra 170-180 ház jutott, így a köszöntést gyakran már délelőtt kezdték, és a késő esti órákig tartott. Minden családhoz betértek, kihagyni valakit sértés volt. Bent a házban énekelve köszöntöttek, mindegyiknek kezén (csuklóján) lógó, nyeles csengővel kísérték a dallamot. Hideg időben meleg teával, kaláccsal kínálták őket. A betanítást évente egy-egy idősebb ember végezte, aki már volt Christkindli.052(Koppintás bal egér) 1989-től Frank Józsefné, Tepper Hugóné, utánuk Staub Jánosné, Pfeiferné Takács Hajnalka tanítja be, irányítja a kiválasztottakat. Az első garnitúra ruhát Frank Józsefné, a másodikat Straub Antalné készítette.052/1

   A Christkindliknek csillogóan díszített, hófehér ruhájuk volt, elkészítése sok munkát igényelt, amihez gyakran a szomszédok, rokonok is hozzásegítettek. - A lányok ruhája: fehér, hosszú ujjú, nyakban zárt, körgalléros rékli, fehér, lábszárközépig érő, az alsó széltől arasznyira körbefutó nemzetiszínű szalaggal díszített, ráncba rakott szoknya, fehér kötény. A rékli elején két sor gyöngy, két sor csipke, két sor hullámosan csavart szalag, a mellrészen két tenyérnagyságú tükör, pártájuk aranyfüsttel, sztaniollal bevont, zabnövény virágzatával díszített, hajukon hátul széles masni, alóla 8—10 színes, a szoknya aljáig érő szalag. Józsefen hosszú haj (kenderkócból), kívül hordott, csípőig érő fehér ing, fekete nadrág, fekete csizma, kampósbot, fekete kalap.052/2

A köszöntés következőképpen zajlott le:

A 3—4 angyal a ház bejárati ajtajánál így kért bebocsátást: (Énekelve:) „Wir sind drei Bot' vom Himmel, Die Wahrheit euch zu bringen. Gott hat euch zu Mitternacht Eine grosse Freud gemacht. Ich und all' wir Engelein, Wir wollen kommen zu euch hinein." (Három küldött vagyunk az égből, hogy az igazságot hozzuk nektek. Isten éjfélkor nagy örömet szerzett nektek. Mi angyalok szeretnénk hozzátok betérni.) Ekkor kinyílt az ajtó, és az egyik angyal belépve így énekelt: „Um euch das Kind zu zeigen und euch erweisen, ihr Engelein eilet geschwind und eure Lichte anzünd!" (Hogy a gyermeket nektek megmutassuk és bizonyítsuk: ti angyalkák sietve jöjjetek, és lámpáitokat gyújtsátok meg.) — Erre a többi angyal is bejött a szobába, lámpáikat, gyertyáikat meggyújtva énekeltek: „Jezt sind wir schon gekommen an. Jetzt zünden wir unsere Lichte an, Gelobet sei Herr Jesu Christ, der vom Himmel gekommen ist und der im Stall geboren ist. Alle-, alle-, alleluja!" (Már megérkeztünk, meggyújtjuk lámpáinkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus, aki az égből jött, és istállóban született. Alle-, alle-, alleluja!)052/3

Első angyal: Um euch das Kind zu zeigen, und euch erweisen, Maria mein, komm du herein, bring uns das liebe Jesulein." (Hogy a gyermeket nektek megmutassuk, és bizonyítsuk, Maria, gyere, mutasd be nekünk a kedves Jézuskát!)

Második angyal: Oh Christkindl mein, komm auch herein! (Oh Jézuskám, jöjj be te is!)

Harmadik angyal: O Josef mein, komm auch herein wieg uns das liebe Jesulein! (Ó Józsefem, te is gyere be! Ringasd nekünk a kedves Jézuskát!) Mária és József beléptek a kis bölcsővel és benne a gyermekkel, a bölcsőt az asztalra tették, József melléje térdelt és ringatta. Aztán az egyik angyal így folytatta: „Schau, ob die Kinder alle fleissig beten und gehorsam sein! Wenn sie alle flessig beten und gehorsam, sein, werden wir ihnen ein schönes G'schenknis bringen. Wenn sie aber nicht alle fleissig beten und gehorsam sein, werden wir ihnen eine grosse Rute bringen.

   (Nézd meg, hogy a gyermekek mind szorgalmasan imádkoznak és engedelmeskednek-e! Ha minden szorgalmasan imádkoznak és engedelmeskednek, szép ajándékot hozunk nekik. De ha nem imádkoznak, és nem engedelmeskednek, úgy nagy virgácsot hozunk nekik.) Miután a gyerekek a fenti feltételeket teljesítették, és utána szüleik ezt megerősítették, két angyal kiment, és az anyával előre megbeszélt helyről behozták az ajándékokat, és kiosztották azokat a gyermekek között. Az anyától tudták, kinek mit adjanak. - Ha a háziak kívánták, az angyalok még egy-két karácsonyi éneket elénekeltek csengőikkel kísérve.

   Végül az angyalok ezt énekelték: „Josef steh auf, wir müssen fliehen. König Heródes will alle Knäbe-lein töten. So packen wir uns zusamm, und reisen in Gottes Nam' nach Egiptenland." (József, kelj fel, menekülnünk kell, Heródes király minden fiúcskát meg akar öletni. így hát vonuljunk Egyiptomországba.) Most az egyik angyal minden családtagot vesszőnyalábbal lazán vállon ütött, hogy kiűzze belőlük a rossz szellemeket, az ördögöt, majd boldog karácsonyt kívánva elvonultak a következő házhoz, közben a családfő József kalapjába pénzt hullatott.052/4

    Az éjféli misén a Christkindlik az oltár két oldalán álltak,053 csillogó ruhájukkal emelték a szertartás ünnepélyességét.

  Az UNESCO 2003-ban fogadta el a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló nemzetközi egyezményt, amelyhez eddig 180 ország csatlakozott. A nemzeti örökségtárba ezúttal három új elemet vettek fel: a buzsáki néphagyományokat, az "Így kell járni.." élményalapú népijáték- és néptáncoktatási pedagógiai módszert és a bakonyi Christkindlspielt.055

 

Die Geschichte von Városlőd. / Die Christkindl.

 

    Das Christkindlspiel ist eine aus der Zeit der Reformation stammende Tradition des Weihnachtssingens. In Ungarn tauchte es erstmals im 18. Jahrhundert in den deutschen Siedlungen des Bakony und des Balaton-Oberlandes auf. Am Morgen des 24. Dezembers ziehen Kindermädchen im Alter von 8 bis 15 Jahren in einer ihrer Rolle entsprechenden Tracht und mit einem Kopfschmuck oder einer dekorativen Feier auf dem Kopf von morgens bis Mitternacht durch das Dorf. Sie klopfen an jede Tür, um die frohe Botschaft zu verkünden: Das Jesuskind ist geboren. Ihr deutschsprachiges Spiel, bei dem sie Verse singen, wird von Glocken begleitet. Die Lieder und andere Texte werden von den Gruppen in den Variationen gelernt und vorgetragen, die sich im Dorf nach den örtlichen Traditionen erhalten haben.

    In Városlőd überlebte der Brauch bis Mitte der 1950er Jahre, und 1989 wurde er auf Betreiben von József Oszvald wieder zu einer lebendigen Tradition. Im Dorf gab es immer zwei Gruppen von Kindern im Alter von 13-14 Jahren, jedes Jahr eine andere. Für die Begrüßung gab es Geld, so dass Kinder aus ärmeren Familien bevorzugt wurden. Es gab 170-180 Häuser pro Gruppe, so dass die Begrüßung oft am Morgen begann und bis spät in den Abend hinein dauerte. Jede Familie wurde besucht, und es war eine Beleidigung, jemanden auszulassen. Im Haus wurde der Gruß gesungen, begleitet von einer Glocke mit einem Griff, der an der Hand (dem Handgelenk) jeder Person hing. Bei kaltem Wetter wurden ihnen warmer Tee und Kalács angeboten. Die Ausbildung wurde jedes Jahr von einer älteren Person durchgeführt, die bereits Christkindli war.052(linker Mausklick)

    Ab 1989 unterrichteten und leiteten Frau Frank József, Frau Hugón Tepper, dann Frau János Staub, Frau Pfeiferné Takács Hajnalka die Ausgewählten. Das erste Set wurde von Frau Frank József, das zweite von Frau Antal Straub erstellt.052/1

    Die Kleider der Mädchen: weiß, langärmelig, Rundkragenrock mit langen Ärmeln, weißer Rock mit Faltenrock, der bis zur Mitte des Beins reicht, verziert mit einem pfeilförmigen Band in den Landesfarben, das am unteren Rand verläuft, weiße Schürze. Zwei Reihen Perlen, zwei Reihen Spitze, zwei Reihen in Wellen geflochtene Bänder, zwei handtellergroße Spiegel auf der Brust, ihre Paare mit goldener Spitze, Staniol und Haferflockenblüten verziert, ihr Haar mit einer breiten Schleife am Rücken und 8-10 farbigen Bändern darunter, die bis zum unteren Rand des Rocks reichen. Joseph hat langes Haar (aus Hanf) und trägt ein weißes Hemd bis zur Hüfte, schwarze Hosen, schwarze Stiefel, Hakenstöcke und einen schwarzen Hut.052/2

Die Begrüßung war Deutsch wie folgt:

    Die 3-4 Engel an der Eingangstür des Hauses baten um Einlass: (Singend:) „Wir sind drei Bot' vom Himmel, Die Wahrheit euch zu bringen. Gott hat euch zu Mitternacht Eine grosse Freud gemacht. Ich und all' wir Engelein, Wir wollen kommen zu euch hinein." Dann öffnete sich die Tür und einer der Engel trat ein und sang:  „Um euch das Kind zu zeigen und euch erweisen, ihr Engelein eilet geschwind und eure Lichte anzünd!"

     Dann kamen die anderen Engel in den Raum, zündeten ihre Lampen und Kerzen an und sangen: „Jezt sind wir schon gekommen an. Jetzt zünden wir unsere Lichte an, Gelobet sei Herr Jesu Christ, der vom Himmel gekommen ist und der im Stall geboren ist. Alle-, alle-, alleluja!"052/3

Erster Engel:Um euch das Kind zu zeigen, und euch erweisen, Maria mein, komm du herein, bring uns das liebe Jesulein." 

Zweiter Engel: Oh Christkindl mein, komm auch herein! 

Dritter Engel: O Josef mein, komm auch herein wieg uns das liebe Jesulein! Maria und Josef kamen herein mit der kleinen Wiege und dem Kind darin, und sie stellten die Wiege auf den Tisch, und Josef kniete sich daneben und schaukelte sie. Dann fuhr einer der Engel fort:„Schau, ob die Kinder alle fleissig beten und gehorsam sein! Wenn sie alle flessig beten und gehorsam, sein, werden wir ihnen ein schönes G'schenknis bringen. Wenn sie aber nicht alle fleissig beten und gehorsam sein, werden wir ihnen eine grosse Rute bringen.Nachdem die Kinder die oben genannten Bedingungen erfüllt hatten und die Eltern dies bestätigt hatten, gingen zwei Engel hinaus und brachten die Geschenke von dem mit der Mutter vereinbarten Ort und verteilten sie an die Kinder. Die Engel sangen noch ein oder zwei Weihnachtslieder, begleitet von ihren Glocken, wenn der Haushalt es wünschte. 

    Schließlich sangen die Engel: „Josef steh auf, wir müssen fliehen. König Heródes will alle Knäbe-lein töten. So packen wir uns zusamm, und reisen in Gottes Nam' nach Egiptenland."

    Nun schlug einer der Engel jedem Mitglied der Familie mit einem losen Stock auf die Schulter, um die bösen Geister und den Teufel zu vertreiben, und dann gingen sie zum nächsten Haus und wünschten frohe Weihnachten, während das Oberhaupt der Familie Geld in Josephs Hut fallen ließ.052/4

   Bei der Mitternachtsmesse standen die Christkinder auf beiden Seiten des Altars,053 und trugen mit ihren glitzernden Kleidern zur Feierlichkeit des Gottesdienstes bei.

  Das Internationale Übereinkommen zum Schutz des immateriellen Kulturerbes wurde 2003 von der UNESCO verabschiedet und bisher von 180 Ländern unterzeichnet. Drei neue Objekte wurden in das Register des nationalen Kulturerbes aufgenommen: die Bujaker-Folklore, die "So muss mann gehen..." die erlebnisorientierte Methode zur Vermittlung von Volksspielen und Volkstänzen und die Bakonyer Christkindlspiele.055

Tetejére