Városlőd története. / Kőkeresztek Városlődön.

 

   A 17. sz. második felétől kezdve Városlőd határában is több út menti kereszt maradt fenn melyeknek feliratai gyakran jelzik, hogy fogadalmi emlékek.   Az út menti kereszt a régi időktől megbecsülésnek örvendett. A férfi, kalapot emelt, az asszony keresztet vetett. Ennek a tiszteletnek köszönhető, hogy a 20. század viharaiban nem rombolták le őket. Ezek a viharok Városlődöt sem kímélték, de még a nem hívő emberekben sem váltott ki rossz érzést a látványuk.

   A családokban történt tragédiák, halálesetek, fogadalmak, de örömteli események (gyermekszületés) is okai voltak a keresztállításnak. Jól látható helyen, örök emlékezésre késztetnek bennünket. Utak szélén, tereken vonják magukra a figyelmünket. Így van ez Városlődön is, eltekintve két esettől (Szőlőskerti-kereszt, Szőlőhegyi-kereszt). A felújításokat Koppányi István végezte.

Kőkereszt (napórás ház előtt)040(Koppintás vagy bal egér)

A Béke utca 1. számú ház előtt áll egy kőkereszt, melyen az 1808-as évszám olvasható. Az állíttató neve és az állítás oka ismeretlen.

Pár évvel ezelőtt a ház tűzfala, annak felújítása során kidőlt, személyi sérülést  okozva a keresztet is darabokra törve. Ez a baleset indította el azt a folyamatot, aminek köszönhetően már csak egy (felső - temetői) kereszt vár az újjászületésre. Felújítás éve: 2008

Kereszt az alsó temetőben041

Állíttatva Bauer József plébános által 1904-ben. Sajnos a múlt század közepén az évszámot eltakarták, egy ajkai műkedvelő által készített fémlemezzel, ami Krisztust, és az őt sirató Máriát ábrázolja. A kereszt vörös kőből készült, a korpusz öntöttvas. Felújítás éve: 2010

Kereszt a Felső temetőben042

Schweder-kereszt043

A Kolostor utcában található kőkereszt eredeti helyétől kb. 30 méterre lett áthelyezve, ahol az erre közlekedő jobban láthatja a falu egyik szép emlékét. Josef  Schweder és Theresia Oswald a házuk előtti kertbe állíttatták 1913-ban korán elhunyt gyermekeik emlékére. Csak Mihály nevű gyermekük érte meg a felnőttkort.

Felirat: Errechtet von Josef Schweder und Gattin Theresia Oszwald 1913. Gelobt sei Jesus Kristus. 1945.március 23. i bombázáskor megsérült szöveg most emlékeztetőül szolgál, ne feledjük történelmünk e tragikus napját.

Felújítás éve 2011     

Krebs-kereszt044

Az iskola épülete előtt álló, fekete márványból készült keresztet Krebs Antal és Staub Rozália 1929-ben állíttatták két gyermekük emlékére: Józsefére, aki az 1. világháborúban elesett, és Mihályéra, aki az 1. világháborúban szerzett betegség folytán itthon halt meg. A kereszt felirata:

„Oh ihr alle, die hier vorübergehet am Wege,

Schauet auf, und sehet, ob ein Schmerz gleich sei meinem Schmerze.”

„Errichtet durch Rosalia Staub, Anton Krebs, Josef Krebs, Michael Krebs.”

"Ó ti mindnyájan, akik az úton itt elhaladtok, nézzetek föl, és lássátok, hogy van-e az enyémhez hasonló fájdalom. Állítatta Rosalia  Staub ,Anton Krebs  Josef Krebs  Michael Krebs"   Az első két név a szülőké, a következő kettő az elhunyt fiúké.

Szőlőskerti-kereszt045

Karácsonyi József, és felesége Keller Franciska állították 1936-ban. Házasságukat sokáig nem kísérte gyermekáldás. Ezért fogadalmat tettek, ha lesz gyermekük, keresztet állítanak a földjükön. A gyermek megszületett, a keresztet felállíttatták.

Felirata: " O edles Kreuz o edler Staum!

               Durch dich der Mensch zur Gnade kam

               An dir hat Jesus triumohiert,

               Darum dir aller Ruhm gebührt

               Mit Freunde ich umarme dich"

(Ó nemes kereszt, ó nemes törzs, általad az ember kegyelemhez jutott, rajtad Jézus diadalmaskodott, ezért téged minden dicsőség megillet, örömmel ölellek át téged)

Sajnos, mivel ez a kereszt is távolabb esik a falu lakott területétől, a Jézus öntvény szobrát a Fáth-kereszthez hasonlóan vandálok lelopták.

Szőlőhegyi-kereszt046

A kőkereszt a Szőlőhegy DK-i oldalán állt. Időközben egy vállalkozó megvásárolta a területet, és az 1929 óta itt álló keresztet elszállíttatta a birtokának egy másik, mások által nem látható pontjára. Eredeti helyén a talapzat, a Mária dombormű, és a kereszt még ép volt, de a korpusz már hiányzott. 

Felirata:  

„ O Kreuz! Unsere einzige Hoffnung, sei gegrüsst!

Zur grösseren Ehre Gottes errichtet durch

Stefán Széplábi

Terézia Széplábi

Lorenz Széplábi

Agnes Hanker

1929.

O Gott! Beschütze unsere Felder!”

( Ó kereszt! Mi egyetlen reményünk, légy üdvözölve!  Ó Isten! Védd meg földjeinket.)

Názer-kereszt047

A 8-as főút északi oldalán, egy egyedül álló házban Názer Gyula és családja lakott, a ház előtti kereszt róluk kapta a nevét. A kereszttel Freund István kívánt az első világháborúban elesett fiának emléket állítani. Az évszám nem ismeretes. A kis, négyszög alapú talpazaton kívül az egész kereszt fából készült. Állítás éve:1929. Elől az 1946-os dátum látható, ami a 2. világháborúban megsérült kereszt kijavításának, és újbóli felszentelésének az időpontja. "Amikor a Názer-keresztet a 46-os évben újraszentelték, processzió vonult oda zászlókkal"

Kőkereszt (Brückenacker Kreuz) 1905048

Nevét a mellette található kis hídról kapta, a Gombás puszta felé vezető régi országút mellett. A keresztet körül ölelő díszes vaskerítést már ellopták, de szerencsére a tettesek számára a kereszt értéktelen.

Felirata:

Isten dicsősége, Szűz Mária tiszteletére emeltette Fád (Fáth) Mária 1905.

Idős emberek mesélték, hogy Fád Mária fiatal korában azt találta mondani, hogy ha menyasszony lesz, szebb lesz, mint Szűz Mária. Ezért Isten gyógyíthatatlan sebekkel büntette meg, amikbe sok szenvedés után belehalt. Betegsége alatt ő maga állíttatta a keresztet engesztelésül.

 Kőkereszt ("Kreiz")  1909049

Lévai alatti keresztként is emlegetik. (volt vasúti őrház közelében, lakója Lévai család)

Felirata: " Dicsértessék a Jézus Krisztus 1909" Valószínűleg az egyházközösség állíttatta. Ma élő idős emberek emlékeznek arra, hogy a falu apraja-nagyja a pap vezetésével kivonult ide imádkozni.

Ez a kereszt van leginkább kitéve az időjárás viszontagságainak, ezért javítása sűrűbben indokolt. Felújítás éve: 2009

Mária-szobor 1845 előtt050

Utoljára még egy emlék a hithű városlődi családok jóvoltából.

Városlőd központjában, a katolikus templom mellett van egy magas talapzaton álló Mária-szobor. A Keller család állíttatta. Zichi Domokos püspök 1845. évi egyházi látogatási jegyzőkönyvében már említést tesz, így az állítás éve korábban volt.

Felirata:  "Ganz schön bist du Maria und Makel der Erbsünde ist in dir"

( Teljesen szép vagy te Mária, és nincs benned az eredeti bűn szeplője.)

Felújítás éve: 2010051

 

 

 

Tetejére