Városlőd története. / A Városlődi Hősök emlékműve. / Heldendenkmal.

 

    Ezek a faragott kövek a műút melletti halastó gátjából kerültek ide, mondhatnánk vissza, hiszen az itteni volt kolostor romjaiból származnak.031/1(Koppintás bal egér)  A mondott halastó területe a 30-as években már szántó és rét volt Weiss Márton tulajdonában. Utóbbitól vette meg aztán a község a gát még meglévő faragott köveit 1938-ban csekély 120 pengőért a Hősök emlékműve megépítéséhez.032

   Az emlékmű kelet felé néző homlokzatán a magyar címer látható,033 felette a magyar korona domborművének nyomaival. A 40-es évek végén a korona a tévesen felfogott hazafiság jegyében történő műemlékrombolás áldozata lett. Azóta pótolták. Kár volt levésni, hiszen eredetijének az USA-tól való visszaszerzéséért rendszerünk 33 éven át tett diplomáciai erőfeszítéseket, és ez csak 1978. január 6-án hozta meg gyümölcsét: nemzeti ereklyénk, a magyar korona visszakerült oda, ahol egyedüli méltó helye van: hazánkba. (Élet és Tudomány 1982/53. sz.)034

   Az emlékmű déli oldalán 30 név és a következő felirat olvasható:

„Anyánk, árváink, édes asszonyunk! Ne sírjatok! Hisz mi csak szunnyadunk. Mi örökké élünk a Fűben, Fában, Magyar rögökben s magyar napsugárban."035

Az északi oldalon 38 név felett a következő felirat áll:

„Für das Vaterland gaben wir das heiligste Gut. Im Becher des Todes unser Heldenblut. Halte Einkehr, wer immer diesem Denkmal sich naht. Denn hier ruht die Heimat! Sei auch du ein Mann der Tat!"

-A hazáért adtuk legszentebb kincsünket, a halál serlegébe hősi vérünket. Szálljon magába mindenki, aki ez emlékműhöz közelít. Mert itt nyugszik a haza. Légy te is a cselekvés embere!-036

   Az emlékmű nyugati oldalára 1987-ben szereltek fel négy márványtáblát, amelyekre a 2. világháború városlődi áldozatainak 61 a háborúban elmaradt, 43 civil és 3 elhurcolt zsidó nevét vésték.

A 2. világháború áldozatai      Die Opfer des 2. Weltkrieges

A fronton elesett         An der Front gefallen

A civil áldozatok       Die ziwilen Opfer037

   Ezeket a márványtáblákat a külföldön, főként -az akkori NSZK-ban- élő, városlődi származású emberek (a táblákon felsoroltak hozzátartozóinak anyagi támogatásával) Németországban készíttették.038 Mivel még a szocialista rendszert éltük, csomagtartó aljában szó szerint úgy lettek becsempészve. (Szerk.)

   2022.11.01. Mindenszentek ünnepén Varga Csikász Bence atya, megemlékezés keretében újraszentelte, a szépen felújított emlékművet. 

 

Die Geschichte von Városlőd. /   Heldendenkmal von Városlőd.

   Diese geschnitzten Steine wurden vom Damm des Fischteiches neben der Straße hierher gebracht, man könnte sagen zurück, da sie von den Ruinen des ehemaligen Klosters stammen.031/1(linke Maustaste) Das Gebiet des Fischteiches war bereits in den 1930er Jahren ein Feld und eine Wiese im Besitz von Márton Weiss. Von ihm kaufte die Gemeinde 1938 die restlichen behauenen Steine des Dammes für schlappe 120 Pengö für den Bau des Heldendenkmals.032

   Die nach Osten gerichtete Fassade des Denkmals trägt das ungarische Wappen,033 mit Spuren des Reliefs der ungarischen Krone darüber. Ende der 1940er Jahre wurde die Krone im Namen eines fehlgeleiteten Patriotismus zum Opfer der Zerstörung des Denkmals. Inzwischen ist sie ersetzt worden. Es war schade, sie abzubauen, denn unser System bemühte sich 33 Jahre lang auf diplomatischem Wege, das Original von den USA zurückzuerhalten, was erst am 6. Januar 1978 Früchte trug: Unsere nationale Reliquie, die ungarische Krone, wurde an ihren einzig würdigen Platz zurückgebracht: unser Heimatland. (Leben und Wissenschaft 1982/53.)034

   Auf der Südseite des Denkmals stehen 30 Namen und die folgende Inschrift:

   "Unsere Mutter, unsere Waisenkinder, unsere liebe Frau! Weint nicht! Denn wir sind nur schlummernd. Wir leben für immer im Gras, im Baum, in den ungarischen Büschen und in der ungarischen Sonne. "035

   Auf der Nordseite befindet sich über 38 Namen die folgende Inschrift:

   "Für das Vaterland gaben wir das heiligste Gut. Im Becher des Todes unser Heldenblut. Halte Einkehr, wer immer dieses Denkmal sich naht. Denn hier ruht das Vaterland! Sei auch du ein Mann der Tat!"036

   1987 wurden an der Westseite des Denkmals vier Marmortafeln angebracht, auf denen die Namen von 61 Opfern des Zweiten Weltkriegs in Lemberg, 43 Zivilisten und 3 deportierten Juden, die im Krieg zurückgeblieben waren, eingraviert sind.

    Opfer des 2. Weltkrieges Die Opfer des 2. Weltkrieges.

    Gefallen an der Front An der Front gefallen.

    Die zivilen Opfer Die ziwilen Opfer037

  Diese Marmortafeln wurden in Deutschland von Menschen deutscher Herkunft (mit finanzieller Unterstützung der Verwandten der auf den Tafeln Genannten) hergestellt, die im Ausland lebten, hauptsächlich in der damaligen BDR.038 Da wir noch unter dem sozialistischen System lebten, wurden sie buchstäblich im Kofferraum geschmuggelt.

   01.11.2022 An Allerheiligen weihte Pfarrer Bence Varga Csikász das wunderschön restaurierte Denkmal in einem Gedenkgottesdienst wieder ein.

Tetejére