A Vegyeskar./ Der Gemischte Chor. 

 

   Városlődön a kórusdal kultúrának régi hagyományai vannak. Gulden István a városlődi plébánia történetében már a múlt század közepén ír elismerő dicsérettel a Városlődiek négyszólamú, szépen hangzó énekléséről.  

   A Veszprém Megyei Múzeumi Közlemények 10/1971. számában Molnár László „ A városlődi kőedénygyár 1866—1950." c. írásában a következüket mondja:

„A városlődi kőedénygyár 1866-ban Mayer György000 tulajdona és 1884-ben bekövetkezett haláláig vezeti. Ekkor a fejlődést mutató számok valóban egy virágzás kezdetét jelentik, amely a városlődi kőedénygyártás tekintetében az egész községre hatott. Az úgyszólván teljes egészében német ajkú lakosság művelődéstörténetéhez tartozó adalék, hogy a helyi tanító Stangl Sándor kezdeményezésére és Mayer György támogatása és elnöksége mellett létrehozott dalárda ünnepélyes alkalmakkor magyar szövegű énekeket ad elő. (Erről ír a Veszprém Megyei Hivatalos Heti Közlöny 1878. december 1-jei 48. száma.)

   Stangl Sándor 1919-ig működött Városlődön. Utóda az 1880-ban született Jáhni József tanító, kántortanító, majd igazgató tanító, akinek szülőfaluja is Városlőd volt. 1920-ban 24 taggal ujjászervezte az énekkart, két aranyérmet szerzett, 1929-ben Pápára került pedagógusnak. Kántortanítóként Vesztergom György követte, aki ugyancsak sokat foglalkozott az énekkar (vegyeskar) működtetésével. 1931-ben a Dalárda Királyi díjat kapott, mely akkor a legmagasabb elismerés volt.

   A városlődi vegyeskar a harmincas években, mint falusi kórus Székesfehérváron, egy ízben 1937-ben Budapesten Erkel színházban dec. 6.-án szerepelt énekkari díszhangversenyen Horthy Miklós tiszteletére. Utóbbi szereplésükről az egykori újságcikk így ír: „Meglepetéssel a két vidéki együttes szereplése szolgált. A Veszprém megyei Városlőd község r. k. vegyeskarának vezetője, Vesztergom György példát mutatott sok fővárosi énekkarnak, hogyan kell magasrendű műsort összeállítani. Ádám—Bárdos—Halmos műveket énekeltek lelkesen, meglepő hangtisztasággal és karfegyelemmel."

   Az Országos dalosszövetség 1938. június 25-26.án Székesfehérváron rendezte meg XXV. országos dalosversenyét. A rendezvény művészeti vezetője Bárdos Lajos volt. A versenyre 160 énekkar nevezett be, köztük a városlődi r.k. vegyes kar is, Vesztergom György karnagy vezetésével. A városlődi kórus a VI. Bronzérmes vegyes kari csoportban indult, és 35-ös rajtszámmal lépett a dobogóra. A kötelező mű ebben a csoportban Dr. Török Zoltán: Kedves édesanyám-című darabja volt, míg a Városlődiek szabadon választott kórusműve: Nádasdy Kálmán: Három út és Cifra Palota-című népdalfeldolgozása volt. A városlődi kórus a népes mezőnyben (40 versenyző között) az előkelő III. helyezett címet nyerte el. Magyar Dal 1938 évi számaiból.001

   A Városlődiek éneklési kedve kimeríthetetlen volt. A vegyeskar mellett, azzal egy időben férfikórus is működött. A dalárdát Magyar Károly szervezte és vezette, számos sikeres fellépéssel, kellemes, tisztacsengésű műsorszámmal szórakoztatta nemcsak a helybeli, de gyakran a vidéki közönséget is.1940-től, a háborús helyzet miatt megszűnnek az énekkarok.

   Ez idáig (A 60-as években a televízió elterjedéséig) nem csak a kórusban, hanem vasár és ünnepnapon, bálokon, a kóruson kívül is szerettek az emberek énekelni.001/1 A lakosok körében közismert, közkedvelt régi nóták dalok, megőrzése érdekében 1999-ben és 2003-ban Dr. Roth Ferenc a maga technikájával (nem stúdió, de jó minőség), az idősebb énekkarosok tevékeny közreműködésével 6 CD-nyi anyagot vett fel, mellékelve elhangzási sorrendben a szövegeket is.(Szerk.)002

   Az elmondottak azt szemléltetik, hogy az ősök dalolási kedve egyik generációról a másikra öröklődött. Tóvári Lajos 1965. november 8.-ára hirdette meg az ujjá alakulás megszervezését. A jelentkezők létszáma várakozáson felüli volt: 28 nő, 20 férfi. Egy igen nagy vegyeskart tett ki.

   Az immár évek óta sikert sikerre halmozó vegyeskar felkészüléseiben segítséget kapott a vezető az iskola pedagógusaitól, akik szólamvezetőkként működtek közre: Schell Béláné tanító, Páter Mária óvónő, Koppányi István ig.h. majd később Pelczmann Zsuzsanna, Takács Hajnalka, Tóvári Erika, Udvardy Ágnes, Roth János, Bauernhuber József. A felsoroltak több-kevesebb évig adtak segítséget a műsorszámok betanításához. Koppányi István iskolaigazgató helyettes, majd iskolaigazgató, a vegyeskar újra-alakulásától megszakítás nélkül szólamvezető.

Az első fellépésre 1965. dec. 11.-én került sor a kultúrházban.  

   Kezdetekben a vegyeskar fenntartója a Veszprém és Vidéke ÁFÉSZ, aki ruhával látja el a tagokat, szereplési lehetőségeket biztosít, a MESZÖV-vel együtt fedezi azok anyagi költségeit. A Tóvári Lajos által vezetett vegyeskar számtalanszor vívta ki nemcsak a széles közönség tetszését, hanem az igényes szakemberek elismerését is. A teljesség igénye nélkül alábbi sikeres szerepléseket emeljük ki:

   1966: Megyei minősítő hangversenyen Arany fokozatot értek el.

     A szakszervezeti kórusok megyei találkozóin:

   1966., 1968., 1970., 1974., 1980., 1982. években szerepeltek kiváló  

     teljesítménnyel. A Földműves szövetkezetek Együttesei vetélkedőjén 1968-

     ban Dicsérő Elismerést kaptak. A Mozgalmi Dalfesztiválon 3 ízben, a

     Szolnoki Kulturális Heteken 5 ízben, a Forradalmi Ifjúsági Napokon 1 ízben,

     a Vándor Sándor Dalfesztiválon 2 ízben hívták fel magukra tiszta hangzású,

     kulturált éneklésükkel a figyelmet.

   1967 óta rendezték meg Szolnokon kétévenként a Szakszervezeti Kórusok

     Országos Találkozóját. Ide azokat a kórusokat hívják meg az egész ország

     területéről, amelyek az előzően megrendezett területi döntőkön kiemelkedő

     produkciójukkal azt kiérdemlik. A városlődi vegyeskar a következő szolnoki

     szerepléseken vett részt:  

   1967., 1969., 1971., 1973., 1975., 1977., 1979., 1981. Az 1983. évi szolnoki

     szereplésre szóló meghívásnak az NSZK-beli vendégszereplése miatt nem

     tudott eleget tenni.

   1975. évi szolnoki teljesítményért NÍVÓDÍJAT, az

   1977. éviért pedig a zsűri NAGYDÍJÁT kapta az együttesünk.

   1968. febr. 17.-én Magyar rádió „Veszprém megye” műsort vette fel.

   1969-ben Miniszteri Dicsérő Oklevelet,

   1971-ben a Baján megrendezett Dunamenti Folklór Fesztiválon a

     Szövetkezetek Országos Szövetségének Díját,

    1971. november 9-én a „KIVÁLÓ EGYÜTTES" címet nyerte el a vegyeskar.

       Az Országos Minősítő Hangversenyeken alábbi eredményeket érte el:

    1968. Bronzkoszorú,

    1970. Bronzkoszorú Diplomával,

    1972. Ezüstkoszorú Diplomával,

    1974. Arany fokozat,

    1976. Aranykoszorú fokozat,

    1979. Aranykoszorú Diplomával,

    1983. Aranykoszorú fokozat.

   A felsorolásból érzékletesen lemérhető a minden elismerést kiérdemlő, felfelé ívelő munka. A kórus átlagos létszáma 45 fő, 1981-ben az NDK-ban, 1983-ban pedig az NSZK-ban voltak cserevendég szereplésre. A felsorolásban nem szerepelnek a helyi, járási, megyei ünnepélyekre, nemzetiségi találkozókra szóló meghívások alapján történt számos szereplések, a többszörös rádiófelvételek alapján a rádió Kóruspódium műsorában való közvetítések. Kiemelkedően sikeres a vegyeskar színvonala.

   1984.márc. 24. Magyar rádió „Kóruspódium” felvétele.

   1983-tól 2000-ig évente mintegy 8 - 14 fellépést lehet összeszámlálni.

    

   2000. március 11. rádiófelvétel.

  2000 őszén Tóvári Lajos karnagy 83 éves korában, 35 évi karnagyi munka után lemond karnagyi teendőiről.003

  2001-től Bankó Mónika (Veszprémből) veszi át a kórus irányítását.

  A 2003-ban Budapesten a Vigadóban megrendezésre került Nemzetközi Kórus-versenyen, ahol több országból főleg nagyvárosi énekkarok szerepeltek, a „Városlődi Vegyeskar" ezüst III. minősítést nyert el.

   2004 Gradói (Olaszország) Nemzetközi kórusversenyen ezüst II. minősítés.

   2004 Német nemzetiségi kórusok Országos fesztiválja Fesztiváldíj.

   2007., 2010., 2013 Német nemzetiségi minősítés Városlődön arany fokozat.

   2016., 6. Városlődi Német Nemzetiségi Kórusminősítő - Többszólamú  

             kottából éneklő kategória Arany minősítés.004

   2019. május 11. Csolnok Német Nemzetiségi Kórusminősítő - Többszólamú kottából éneklő kategória Rozmaringos Arany minősítés.005

A felsorolásból Bankó Mónika vezetése alatt is, lemérhető a minden elismerést kiérdemlő, felfelé ívelő munka.

Máig közkedvelt és rendszeres fellépői a városlődi svábbáloknak, falunapoknak, az adventi és újévi koncerteknek.

 

Der Gemischte Chor.

 

   Die Chorkultur hat in Városlőd eine lange Tradition. István Gulden schrieb in der Geschichte der Gemeinde Stadtlőd schon in der Mitte des letzten Jahrhunderts mit Lob für den schönen Gesang des vierstimmigen Chors der Városlőder.

   Im Bulletin des Komitatsmuseums Veszprém Nr. 10/1971 schrieb László Molnár in seinem Artikel mit dem Titel "Die Steingutfabrik von Városlőd 1866-1950":

    "Die Steingutfabrik in Városlőd war 1866 im Besitz von György Mayer000 und wurde von ihm bis zu seinem Tod im Jahr 1884 betrieben. Die Zahlen, die die Entwicklung des Unternehmens zeigen, waren damals in der Tat der Beginn eines Aufschwungs, der das gesamte Dorf in Bezug auf die Steingutproduktion in Városlőd betraf. Eine Ergänzung zur Kulturgeschichte der fast ausschließlich deutschsprachigen Bevölkerung ist die Tatsache, dass der auf Initiative des örtlichen Lehrers Sándor Stangl gegründete und von György Mayer unterstützte und geleitete Gesangschor bei festlichen Anlässen ungarische Lieder vorträgt (wie im Wochenblatt des Komitats Veszprém vom 1. Dezember 1878, Nr. 48, berichtet).

   Sándor Stangl war bis 1919 in Városlőd tätig. Sein Nachfolger wurde der 1880 geborene József Jáhni, Lehrer, Kantorlehrer und später Schulleiter, dessen Heimatdorf ebenfalls Városlőd war. 1920 reorganisierte er den Chor mit 24 Mitgliedern, gewann zwei Goldmedaillen und wurde 1929 zum Lehrer in Pápa ernannt. György Vesztergom trat seine Nachfolge als Kantorlehrer an, der auch viel Zeit mit der Leitung des Chors (gemischter Chor) verbrachte. 1931 erhielt er den Königlichen Preis des Gesangschors, die höchste Auszeichnung der damaligen Zeit.

  Der gemischte Chor Városlőd trat in den dreißiger Jahren als Dorfchor in Székesfehérvár auf, und einmal 1937 in Budapest im Erkel-Theater am 6. Dezember bei einem Chorkonzert zu Ehren von Miklós Horthy. In einem Zeitungsartikel von damals wurde über ihren letzten Auftritt berichtet. György Vesztergom, der Leiter des gemischten Chors des Dorfes Városlőd im Komitat Veszprém, war für viele Chöre in der Hauptstadt ein Beispiel dafür, wie man ein hochwertiges Programm zusammenstellt. Sie sangen Werke von Ádám-Bárdos-Halmos mit Enthusiasmus, überraschender Klarheit des Tons und Armdisziplin."

   Am 25. und 26. Juni 1938 veranstaltete der Nationale Gesangsverein in Székesfehérvár seinen XXV. nationalen Gesangswettbewerb. Der künstlerische Leiter der Veranstaltung war Lajos Bárdos. An dem Wettbewerb nahmen 160 Chöre teil, darunter auch der gemischte Chor von Városlőd unter der Leitung von György Vesztergom. Der Városlőd-Chor trat in der Gruppe der VI. Bronzemedaille für gemischte Chöre an und erreichte das Podium mit einer Punktzahl von 35. Das Pflichtstück in dieser Gruppe ist Dr. Zoltán Török: Kedves édesanyám (Meine liebe Mutter), während der Chor des Városlőd-Chores Kálmán Nádasdys Volksliedbearbeitung von Három út (Drei Straßen) und Cifra Palota (Fancy Palace) wählte. Der Chor aus Városlőd belegte in dem großen Teilnehmerfeld (unter 40 Mitbewerbern) den prestigeträchtigen dritten Platz. Aus dem Ungarischen Lied von 1938.001

   Die Gesangslaune der Dorfbewohner war unerschöpflich. Neben dem gemischten Chor gab es auch einen Männerchor. Der von Károly Magyar organisierte und geleitete Chor unterhielt nicht nur das örtliche, sondern oft auch das überörtliche Publikum mit vielen gelungenen Auftritten und angenehmen, klar klingenden Programmen.

   Bis zu dieser Zeit (bis zur Verbreitung des Fernsehens in den 1960er Jahren) wurde nicht nur im Chor, sondern auch an Sonn- und Feiertagen, auf Bällen und außerhalb des Chors gerne gesungen.001 /1 Um die alten, bei den Einwohnern bekannten und beliebten Lieder zu bewahren, hat Dr. Ferenc Roth in den Jahren 1999 und 2003 mit seiner eigenen Technik (nicht im Studio, aber in guter Qualität) und unter aktiver Beteiligung der älteren Chormitglieder 6 CDs mit den Texten in der Reihenfolge ihres Vortrags aufgenommen (Hrsg.)002

    Das Gesagte zeigt, dass die Liebe der Vorfahren zum Gesang von einer Generation zur nächsten weitergegeben wurde. Am 8. November 1965 gab Lajos Tóvári die Organisation der Reformation bekannt. Die Zahl der Bewerber war höher als erwartet: 28 Frauen und 20 Männer. Es handelte sich um ein sehr gemischtes Gremium.

   Die Lehrerin Béláné Schell, die Kindergärtnerin Mária Páter, István Koppányi und später Zsuzsanna Pelczmann, Hajnalka Takács, Erika Tóvári, Ágnes Udvardy, János Roth, József Bauernhuber und andere, die als Solisten tätig waren, halfen dem Chor bei den Vorbereitungen zum Erfolg des Chores. Sie alle halfen mehr oder weniger Jahre lang bei der Einstudierung der Nummern. István Koppányi, stellvertretender Schulleiter und späterer Schulleiter, ist seit der Wiedergründung des gemischten Chores der Solist.

 

Der erste Auftritt fand am 11. Dezember 1965 im Kulturhaus statt.

   Anfangs wurde der gemischte Chor von der "Veszprémer und Vidéke ÁFÉSZ" unterstützt, die die Mitglieder mit Kleidung versorgte, ihnen Auftrittsmöglichkeiten bot und zusammen mit dem "MESZÖV" die finanziellen Kosten übernahm. Der gemischte Chor unter der Leitung von Lajos Tóvári hat nicht nur beim Publikum, sondern auch bei den anspruchsvollen Fachleuten großen Anklang gefunden. Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu wollen, seien hier die folgenden erfolgreichen Aufführungen genannt:

    1966. Bei der Bezirksqualifikation erreichten sie die Note Gold.

    Bei den Bezirkstreffen der Gewerkschaftschöre:

  In den Jahren 1966, 1968, 1970, 1974, 1980, 1982, haben sie hervorragende mit hervorragenden Leistungen. Beim Wettbewerb der landwirtschaftlichen Genossenschaften1968.

   Im Jahr 1968 erhielten sie eine ehrenvolle Erwähnung. 3 Mal beim Wettbewerb für Bewegungslieder, bei den Szolnoker Kulturwochen 5 Mal, bei den Revolutionären Jugendtagen 1 Mal, 2 Mal beim Vándor Sándor Song Festival, mit ihrem sauberen und kultivierten Gesang.

   Seit 1967 findet die alle zwei Jahre stattfindende Konferenz der Gewerkschaftschöre in Szolnok statt Nationales Treffen der Gewerkschaftschöre. Eingeladen werden die Chöre aus dem ganzen Land aus dem ganzen Land eingeladen, die bei den vorangegangenen Regionalausscheidungen herausragende Leistungen erbracht haben, mit ihren heraus-ragenden Leistungen die Auszeichnung verdient haben. Der gemischte Chor aus Városlőd wird der nächste Chor sein, der sich bei den

Auftritt in Szolnok sein:

   

   1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981.

   Die Einladung zu einem Auftritt am 1983 in Szolnok, wurde wegen eines Gastspiels in Deutschland nicht teilnehmen konnte.

   Für seinen Auftritt 1975 in Szolnok wurde er mit den Großen Preis der Jury für das Jahr 1977. erhielt unser Ensemble den Großen Preis der Jury.

 Am 17. Februar 1968 wurde im ungarischen Rundfunk "Veszprém megye" aufgenommen.

   Im Jahr 1969 erhielt er ein ministerielles Belobigungszertifikat,

  1971, anlässlich des Folklorefestivals der Donauregion in Baja, hat der Nationale Vereinigung der Genossenschaften,

    Am 9. November 1971 wurde dem Chor der Titel "EXCELLENT CHOIR" verliehen.

  Die folgenden Ergebnisse wurden bei den nationalen Qualifikationswettbewerben erzielt:

   1968. Krone aus Bronze,

   1970. bronzenes Kronendiplom,

   1972. silbernes Kronendiplom,

   1974. Gold-Diplom,

   1976. Goldkronen-Diplom,

   1979. mit Goldkronendiplom,

   1983. Goldkronendiplom.

   Die Liste gibt einen klaren Hinweis auf die aufstrebende Arbeit, die alle Anerkennungen verdient. Die Durchschnittsgröße des Chores liegt bei 45 Mitgliedern, wobei 1981 ein Austausch mit der DDR und 1983 mit der BRD stattfand. Nicht mitgezählt sind die zahlreichen Auftritte bei Orts-, Kreis- und Bezirksfesten, Einladungen zu nationalen Treffen und die vielen Rundfunkaufnahmen des Chores in der Sendung "Kóruspodium". Die Qualität des gemischten Chores ist außerordentlich erfolgreich.

   24. März 1984 Ungarischer Rundfunk "Kóruspódium" Aufnahme.

   Von 1983 bis 2000 können etwa 8 - 14 Auftritte pro Jahr gezählt werden.

   11. März 2000, Rundfunkaufnahme.

   Im Herbst 2000 tritt der Dirigent Lajos Tóvári im Alter von 83 Jahren nach 35 Jahren Dirigententätigkeit zurück.003

   Im Jahr 2001 übernahm Mónika Bankó (aus Veszprém) die Leitung des Chores.

   2003 gewann der "Városlődi Mixed Choir" beim Internationalen Chorwettbewerb in Budapest im Vigadó, an dem hauptsächlich Chöre aus Großstädten aus mehreren Ländern teilnahmen, einen silbernen III.

   2004. Grado (Italien) Internationaler Chorwettbewerb, Silber II.

   2004. Nationales Festival der deutschen Nationalchöre Festivalpreis.

   2007, 2010, 2013 Qualifikation der deutschen Nationalität in Városlőd, Goldstufe.

   2016. Goldzertifikat in der Kategorie "Singen nach Noten".004

   11. Mai 2019 Csolnok Deutsche Nationalität Chorqualifikation - mehrstimmig

Kategorie Gesang nach Noten Rosemary Gold Bewertung.005

   Aus der Liste, auch unter der Leitung von Mónika Bankó, kann man die aufstrebende Arbeit erkennen, die alle Auszeichnungen verdient.

   Bis heute sind sie beliebt und treten regelmäßig bei den Városlőd-Schwanenmessen, Dorffesten, Advents- und Neujahrskonzerten auf.

Tetejére