Városlőd története. / Bevezetés.

 

   A MULT-at megismerni, és tisztelni kell. Nem kell a múltban élni ahhoz, hogy megismerjük, megismertessük a reánk bízott nemzedékekkel. Megismertetni, továbbadni, hogy a szép és jó dolgokat tovább vigyék, a rosszakat megcselekedni nehogy bárkinek még egyszer eszébe jusson.

   Városlődről az első tudósítást Mátrai Gábornak, a nyelvésznek a Magyar Tudományos Akadémián 1850-ben elhangzott előadásából ismerjük, amelyben az Érdy-kódex keletkezési helyének vizsgálatával kapcsolatban rámutat:

   „Kutatásom sajnos azon tapasztalatra vezetett, hogy a magyar egyházi történetek írói a hazánk béli néma barátok szerzetére minden egyéb szerzetnél legkevésbé fordíták figyelmöket, pedig már csak e hajdankori kincsünk is elég ösztönt gerjeszthet bennünk az egykori eredethelye utáni fürkészetre. Azzal szoros kapcsolatban lévő magyarhoni carthausiak iránt eddig elhanyaglott búvárkodásra.”

   Az idők folyamán Városlőd település igen gazdag és jelentős történelmével, már régóta egyre többen foglalkoztak, foglalkoznak. Feltűnnek viszont téves, kevésbé hihető, forrásokkal kellően, vagy egyáltalán nem alátámasztott munkák. Sok részanyagban ismétlések azonosságok vannak. Ebben is, hiszen az általam több évtized alatt gyűjtött anyag a sok különféle fellelhető publikációból lett összeállítva.  Sok adat a későbbi, igazolható értesülések miatt válik tévessé, vagy éppen megerősítik azt.

   Mindenki előtt ismert tény, hogy ugyanazt az eseményt, két vagy több ember több féle képen látja, értelmezi, éli meg. Így utólag nehéz a valódi történések nyomára bukkanni, ezért minden esetben szükséges megjegyeznem: „Eddigi ismereteim alapján.”

   „Később – ha vesszük a fáradtságot, hogy mélyebbre ássunk –, rájövünk, hogy az igazságnak többféle verziója létezik. A gyors információáramlás korában különösen fontos a kritikus gondolkodás. Az internet lehetővé teszi a hasznos ismeret azonnali beszerzését, de egyidejűleg kaput nyitott a szemét számára is, és abból is van bőven… Ha hallunk, vagy olvasunk valamit, csak akkor higgyük el, ha utánajártunk és legjobb tudásunk szerint meggyőződtünk róla, hogy az valóban helyes.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Kocsis Gábor

„Mindenben kételkedni és mindent elhinni egyaránt kényelmes álláspont.

Mindkettő megkímél bennünket a gondolkodástól.”

  Jules Henri Poincaré  

   Koppányi István 1984-ig gyűjtött, és 1991-ben kiadott igen gazdag, és az élet szinte minden területére kiterjedő 240 oldalnyi „Városlőd Története” című munkáját (Melyért 1984-ben Nívódíjat kapott.) folytatni kellene. Megörökíteni, megmenteni az azóta történt eseményeket, az utókornak. Összegyűjteni a még fellelhető hiteles információkat, adatokat.

   Sokévi kutatás és adatgyűjtés után, arra az elhatározásra jutottam, érdemes lenne az összegyűlt, nagy mennyiségű adatot egy egységbe összedolgozni, hogy a témakör után érdeklődőknek ne kelljen még egyszer a már fellelt anyagokat újra felkutatni. Energiájukat inkább újabb, eddig nem ismert, homályos, ködbe vesző részletek felkutatására fordítsák.

   Az alábbi összeállításban igyekeztem a lehető legtöbb állítást / kijelentést forrásanyaggal /Saját tapasztalattal, véleménnyel / alátámasztani. A lehető legnagyobb részletességgel, minél több eredeti igazolás bemutatásával egy-egy témakört kidolgozni, tehát nem egy befejezett kész munkáról, hanem egy remélhetőleg bővülő, mind gazdagabb vég nélküli adatbázisról van szó.

   A kedves érdeklődőnek figyelmébe ajánlom a hivatkozások mögé is betekinteni. Pl 001(Koppintás vagy bal egér) Lehet csak egy, egy mondatos forrásmegjelölés, egy vagy több fotó, de akár több oldalas érdekes értesülés is található az aktuális témához.

   Mivel ez nem egy nyomtatott könyv, a mai technikai lehetőségek kihasználásával folyamatosan bővíthető adathalmaz hozható létre. A cél: egy hivatkozásokat (jegyzeteket) is tartalmazó kronológiai és topográfiai adatbázis létrehozása. Amely alapján azután vita is indulhat egy-egy adat hitelességéről.    

   Még egyszer buzdítok mindenkit, egyéni gyűjtéseit, nevével és forrásmegjelöléssel, ossza meg velünk, az olvasóval.

   Remélem jelen munka sok érdeklődőnek lesz érdekes olvasmány. További kutatásokhoz kívánok mindenkinek kitartást és kellő alázatot.

  Végül hálás szívvel mondok köszönetet az anyagban fellelhető cikkek szerzőinek, hogy kutatásaikkal mind tágabb ismeretünk lehet településünk múltjáról. Külön köszönet Kléri Istvánnak az informatikai segítségért. 

Perlaki Antal 

Városlőd

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tetejére