Városlőd története. / Bevezetés. / Die Geschichte von Városlőd. / Einführung.

 

   A MULT-at megismerni, és tisztelni kell. Nem kell a múltban élni ahhoz, hogy megismerjük, megismertessük a reánk bízott nemzedékekkel. Megismertetni, továbbadni, hogy a szép és jó dolgokat tovább vigyék, a rosszakat megcselekedni nehogy bárkinek még egyszer eszébe jusson.

   Városlődről az első tudósítást Mátrai Gábornak, a nyelvésznek a Magyar Tudományos Akadémián 1850-ben elhangzott előadásából ismerjük, amelyben az Érdy-kódex keletkezési helyének vizsgálatával kapcsolatban rámutat:

   „Kutatásom sajnos azon tapasztalatra vezetett, hogy a magyar egyházi történetek írói a hazánk béli néma barátok szerzetére minden egyéb szerzetnél legkevésbé fordíták figyelmöket, pedig már csak e hajdankori kincsünk is elég ösztönt gerjeszthet bennünk az egykori eredethelye utáni fürkészetre. Azzal szoros kapcsolatban lévő magyarhoni carthausiak iránt eddig elhanyaglott búvárkodásra.”

   Az idők folyamán Városlőd település igen gazdag és jelentős történelmével, már régóta egyre többen foglalkoztak, foglalkoznak. Feltűnnek viszont téves, kevésbé hihető, forrásokkal kellően, vagy egyáltalán nem alátámasztott munkák. Sok részanyagban ismétlések azonosságok vannak. Ebben is, hiszen az általam több évtized alatt gyűjtött anyag a sok különféle fellelhető publikációból lett összeállítva.  Sok adat a későbbi, igazolható értesülések miatt válik tévessé, vagy éppen megerősítik azt.

   Mindenki előtt ismert tény, hogy ugyanazt az eseményt, két vagy több ember több féle képen látja, értelmezi, éli meg. Így utólag nehéz a valódi történések nyomára bukkanni, ezért minden esetben szükséges megjegyeznem: „Eddigi ismereteim alapján.”

   „Később – ha vesszük a fáradtságot, hogy mélyebbre ássunk –, rájövünk, hogy az igazságnak többféle verziója létezik. A gyors információáramlás korában különösen fontos a kritikus gondolkodás. Az internet lehetővé teszi a hasznos ismeret azonnali beszerzését, de egyidejűleg kaput nyitott a szemét számára is, és abból is van bőven… Ha hallunk, vagy olvasunk valamit, csak akkor higgyük el, ha utánajártunk és legjobb tudásunk szerint meggyőződtünk róla, hogy az valóban helyes.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Kocsis Gábor

„Mindenben kételkedni és mindent elhinni egyaránt kényelmes álláspont.

Mindkettő megkímél bennünket a gondolkodástól.”

  Jules Henri Poincaré  

   Koppányi István 1984-ig gyűjtött, és 1991-ben kiadott igen gazdag, és az élet szinte minden területére kiterjedő 240 oldalnyi „Városlőd Története” című munkáját (Melyért 1984-ben Nívódíjat kapott.) folytatni kellene. Megörökíteni, megmenteni az azóta történt eseményeket, az utókornak. Összegyűjteni a még fellelhető hiteles információkat, adatokat.

   Sokévi kutatás és adatgyűjtés után, arra az elhatározásra jutottam, érdemes lenne az összegyűlt, nagy mennyiségű adatot egy egységbe összedolgozni, hogy a témakör után érdeklődőknek ne kelljen még egyszer a már fellelt anyagokat újra felkutatni. Energiájukat inkább újabb, eddig nem ismert, homályos, ködbe vesző részletek felkutatására fordítsák.

   Az alábbi összeállításban igyekeztem a lehető legtöbb állítást / kijelentést forrásanyaggal /Saját tapasztalattal, véleménnyel / alátámasztani. A lehető legnagyobb részletességgel, minél több eredeti igazolás bemutatásával egy-egy témakört kidolgozni, tehát nem egy befejezett kész munkáról, hanem egy remélhetőleg bővülő, mind gazdagabb vég nélküli adatbázisról van szó.

   A kedves érdeklődőnek figyelmébe ajánlom a hivatkozások mögé is betekinteni. Pl 001(Koppintás vagy bal egér) Lehet csak egy, egy mondatos forrásmegjelölés, egy vagy több fotó, de akár több oldalas érdekes értesülés is található az aktuális témához.

   Mivel ez nem egy nyomtatott könyv, a mai technikai lehetőségek kihasználásával folyamatosan bővíthető adathalmaz hozható létre. A cél: egy hivatkozásokat (jegyzeteket) is tartalmazó kronológiai és topográfiai adatbázis létrehozása. Amely alapján azután vita is indulhat egy-egy adat hitelességéről.    

   Még egyszer buzdítok mindenkit, egyéni gyűjtéseit, nevével és forrásmegjelöléssel, ossza meg velünk, az olvasóval.

   Remélem jelen munka sok érdeklődőnek lesz érdekes olvasmány. További kutatásokhoz kívánok mindenkinek kitartást és kellő alázatot.

  Végül hálás szívvel mondok köszönetet az anyagban fellelhető cikkek szerzőinek, hogy kutatásaikkal mind tágabb ismeretünk lehet településünk múltjáról. Külön köszönet Kléri Istvánnak az informatikai segítségért. 

Perlaki Antal 

Városlőd

 

Die Geschichte von Városlőd. / Einleitung.

 

    Die Vergangenheit muss bekannt sein und respektiert werden. Wir müssen nicht in der Vergangenheit leben, um sie zu kennen, um sie den uns anvertrauten Generationen bekannt zu machen. Es bekannt zu machen, es weiterzugeben, damit das Gute und die guten Dinge weitergetragen werden und die schlechten Dinge nicht getan werden, damit niemand mehr daran denkt.

    Zum ersten Mal erfahren wir von Városlőd aus einem Vortrag, den der Sprachwissenschaftler Gábor Mátrai 1850 an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften hielt und in dem er auf den Entstehungsort des Érdy-Codex hinweist:

    "Meine Nachforschungen haben mich leider zu dem Schluss geführt, dass die Verfasser ungarischer Kirchengeschichten dem Kloster der stillen Freunde unseres Landes weniger Aufmerksamkeit geschenkt haben als irgendeinem anderen Kloster, obwohl dieser uralte Schatz allein schon genug Instinkt in uns wecken kann, um nach seinem einstigen Ursprungsort zu suchen. Um in das bisher vernachlässigte Tauchen der ungarischen Kartäuser einzutauchen, die eng mit ihm verbunden sind."

    Die sehr reiche und bedeutende Geschichte der Siedlung Városlőd hat im Laufe der Zeit immer mehr Interesse geweckt. Es wurden jedoch auch fehlerhafte und wenig glaubwürdige Werke veröffentlicht, die kaum oder gar nicht durch Quellen gestützt wurden. In vielen Teilen des Materials gibt es Wiederholungen desselben Materials. Auch hier gilt, dass das von mir über mehrere Jahrzehnte gesammelte Material aus den vielen verschiedenen Veröffentlichungen, die ich gefunden habe, zusammengestellt wurde. Viele der Daten werden durch spätere, überprüfbare Informationen verfälscht oder sogar bestätigt.

   Es ist eine bekannte Tatsache, dass ein und dasselbe Ereignis von zwei oder mehr Menschen unterschiedlich gesehen, interpretiert und erlebt wird. Es ist daher schwierig, Spuren dessen zu finden, was wirklich geschehen ist, so dass ich immer sagen muss: "Basierend auf dem, was ich bis jetzt weiß."

   "Später, wenn wir uns die Mühe machen, tiefer zu graben, entdecken wir, dass es mehrere Versionen der Wahrheit gibt. Im Zeitalter des schnellen Informationsflusses ist kritisches Denken besonders wichtig. Das Internet ermöglicht es uns, sofort an nützliches Wissen zu gelangen, aber es öffnet auch die Tür zum Müll, und davon gibt es reichlich... Wenn wir etwas hören oder lesen, sollten wir es erst glauben, nachdem wir es überprüft und uns nach bestem Wissen und Gewissen vergewissert haben, dass es richtig ist."

Gábor Kocsis

    "Alles zu bezweifeln und alles zu glauben, sind beides bequeme Positionen. Beide ersparen uns die Mühe des Nachdenkens."

Jules Henri Poincaré

 

    István Koppányis reichhaltige, 240 Seiten umfassende, bis 1984 gesammelte und 1991 veröffentlichte "Geschichte von Városlőd", die fast alle Aspekte des Lebens abdeckt (wofür er 1984 den Niveaupreis erhielt), sollte fortgesetzt werden. Die Ereignisse, die sich seither zugetragen haben, sollen aufgezeichnet und für die Nachwelt gesichert werden. Die authentischen Informationen und Daten zu sammeln, die noch zu finden sind. Nach vielen Jahren der Forschung und Datensammlung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es sich lohnen würde, die große Menge an gesammelten Daten in einer Einheit zusammenzufassen, damit die an dem Thema Interessierten nicht auf die bereits gefundenen Materialien zurückgreifen müssen. Stattdessen sollten sie ihre Energie darauf verwenden, neue, bisher unbekannte, obskure und unklare Details zu finden. 

  In der folgenden Zusammenstellung habe ich versucht, so viele Behauptungen/Aussagen wie möglich mit Quellenmaterial/Erfahrungen/Meinungen zu belegen. Ein Thema so detailliert wie möglich auszuarbeiten und so viele Originalbelege wie möglich zu präsentieren, so dass es sich nicht um ein fertiges Werk handelt, sondern um eine hoffentlich wachsende und immer reicher werdende endlose Datenbank.

   Der interessierte Leser ist auch eingeladen, hinter die Links zu schauen. Z.B. 001(tippen oder linke Maus) Es kann nur ein einziger, einseitiger Quellenverweis sein, ein oder mehrere Fotos, oder auch mehrere Seiten interessanter Informationen zum aktuellen Thema. Da es sich nicht um ein gedrucktes Buch handelt, ist es mit den heutigen technischen Möglichkeiten möglich, einen kontinuierlich erweiterbaren Datensatz zu erstellen. Ziel ist es, eine chronologische und topografische Datenbank mit Verweisen (Notizen) zu erstellen. Auf dieser Grundlage kann dann eine Debatte über die Glaubwürdigkeit eines Datenmaterials geführt werden.

   Ich möchte noch einmal alle auffordern, ihre individuellen Sammlungen mit Namen und Quellen mit uns, den Lesern, zu teilen. Ich hoffe, dass diese Arbeit für viele Interessierte eine interessante Lektüre sein wird. Ich wünsche Ihnen allen Ausdauer und Bescheidenheit für die weitere Forschung.

    Abschließend möchte ich den Autoren der Artikel in dieser Publikation für ihre Forschungen danken, die uns geholfen haben, die Vergangenheit unserer Dorf besser zu verstehen. Besonderer Dank gilt István Kléri für seine IT-Hilfe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tetejére