Városlőd története. / A Városlődi Hősök emlékműve.

 

    Ezek a faragott kövek a műút melletti halastó gátjából kerültek ide, mondhatnánk vissza, hiszen az itteni volt kolostor romjaiból származnak.031/1(Koppintás bal egér)  A mondott halastó területe a 30-as években már szántó és rét volt Weiss Márton tulajdonában. Utóbbitól vette meg aztán a község a gát még meglévő faragott köveit 1938-ban csekély 120 pengőért a Hősök emlékműve megépítéséhez.032

   Az emlékmű kelet felé néző homlokzatán a magyar címer látható,033 felette a magyar korona domborművének nyomaival. A 40-es évek végén a korona a tévesen felfogott hazafiság jegyében történő műemlékrombolás áldozata lett. Azóta pótolták. Kár volt levésni, hiszen eredetijének az USA-tól való visszaszerzéséért rendszerünk 33 éven át tett diplomáciai erőfeszítéseket, és ez csak 1978. január 6-án hozta meg gyümölcsét: nemzeti ereklyénk, a magyar korona visszakerült oda, ahol egyedüli méltó helye van: hazánkba. (Élet és Tudomány 1982/53. sz.)034

   Az emlékmű déli oldalán 30 név és a következő felirat olvasható:

„Anyánk, árváink, édes asszonyunk! Ne sírjatok! Hisz mi csak szunnyadunk. Mi örökké élünk a Fűben, Fában, Magyar rögökben s magyar napsugárban."035

Az északi oldalon 38 név felett a következő felirat áll:

„Für das Vaterland gaben wir das heiligste Gut. Im Becher des Todes unser Heldenblut. Halte Einkehr, wer immer diesem Denkmal sich naht. Denn hier ruht die Heimat! Sei auch du ein Mann der Tat!"

-A hazáért adtuk legszentebb kincsünket, a halál serlegébe hősi vérünket. Szálljon magába mindenki, aki ez emlékműhöz közelít. Mert itt nyugszik a haza. Légy te is a cselekvés embere!-036

   Az emlékmű nyugati oldalára 1987-ben szereltek fel négy márványtáblát, amelyekre a 2. világháború városlődi áldozatainak 61 a háborúban elmaradt, 43 civil és 3 elhurcolt zsidó nevét vésték.

A 2. világháború áldozatai      Die Opfer des 2. Weltkrieges

A fronton elesett         An der Front gefallen

A civil áldozatok       Die ziwilen Opfer037

   Ezeket a márványtáblákat a külföldön, főként -az akkori NSZK-ban- élő, városlődi származású emberek (a táblákon felsoroltak hozzátartozóinak anyagi támogatásával) Németországban készíttették.038 Mivel még a szocialista rendszert éltük, csomagtartó aljában szó szerint úgy lettek becsempészve. (Szerk.)

   2022.11.01. Mindenszentek ünnepén Varga Csikász Bence atya, megemlékezés keretében újraszentelte, a szépen felújított emlékművet. 

Tetejére